Routewijzer

Gezondheid
& zorg
Hulpvragen & initiatieven
Leefstijl &
sporten
Ontmoeten & samen doen
Wijk &
gemeentezaken

Welkom!

Welkom bij het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Heb je vragen, of wil je gewoon even iets bespreken met een onpartijdig iemand?

Kom langs, mail naar info@wijkinformatiepuntutrecht.nl of bel naar 06-20932249. In dit filmpje leggen wij uit wat het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost voor jou kan betekenen. 

Energie & verduurzaming

Klik hier voor energietips van de gemeente Utrecht en hier voor online en praktische hulp van de Energieambassadeurs van Energie-U. En op Duurzamer030 vind je alles over verduurzaming.

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar

Voor bewoners die elkaar willen helpen en ondersteunen, is er Oost voor Elkaar. Bij Oost voor Elkaar kun je terecht voor:

• een klussen-, tuin-, vervoers- en boodschappendienst
• digitale ondersteuning bij gebruik van het platform OostvoorElkaar.nl
• organiseren van een netwerk in je eigen buurt
• opstarten van een sociaal initiatief of onderneming vanuit de wijk

Bel naar 06-20932249 of mail naar info@oostvoorelkaar.nl.

Digitaal Platform OostvoorElkaar.nl

Op het digitaal platform OostvoorElkaar.nl kun je informatie delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in Utrecht Oost. De mensen die meedoen, bepalen de inhoud. 

Op het platform kun je zelf activiteiten, initiatieven en projecten in de wijk zetten. Klik hier om je aan te melden.

Inloopspreekuren van partners in de wijk

Klik hier voor specifieke inloopspreekuren van partners in de wijk, soms per buurt of rond een bepaald thema. Met wijkpartners werken we aan de doorontwikkeling naar een wijkportaal waarbij diverse platforms stapsgewijs worden gekoppeld.

Heb je vragen, ideeën of suggesties? Kom langs!